Όροι Χρήσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕKΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΚΑΝΕΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Οι παρόντες (οι «Όροι») αποτελούν τους όρους με βάση τους οποίους αυτός ο ιστότοπος www.prostasiaprotistaxis.gr (ο «Ιστότοπος») διατίθεται σε σας («εσάς»/«σας»). Με την πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο συμφωνείτε να τηρείτε τους παρόντες Όρους. Εάν δε συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους, μη χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.

 1. Πληροφορίες σχετικά με εμάς
 2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ή ΠΑΡΑΠΟΝΑ
 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
 4. ΆΛΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ RECKITT BENCKISER
 5. ΑΓΟΡΕΣ
 6. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ
 7. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΑΠΟ ΕΣΑΣ
 8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΑΝΑΦΟΡΤΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ
 9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ
 10. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΦΟΡΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ
 11. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
 12. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
 13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
 14. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 15. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ

1.1 Είμαστε η εταιρεία Reckitt Benckiser Hellas Healthcare AE («η Εταιρεία μας», «εμείς», «εμάς», «μας»), μια εταιρεία του ομίλου Reckitt Bensicker που έχει συσταθεί στην Ελλάδα με επίσημη έδρα στην οδό Τάκη Καβαλιεράτου 7,145 64 Κηφισιά, Ελλάδα.

1.2 Η Εταιρεία μας δημιούργησε αυτόν τον Ιστότοπο, και κάθε πληροφορία ή στοιχείο (όπως ενδεικτικά μεταξύ άλλων έγγραφα, αρχεία, κείμενα, γραφήματα, εικόνες, βίντεο, εργαλεία, εφαρμογές), που εμπεριέχεται σε αυτόν, στο πλαίσιο της προώθησης της πρωτοβουλίας «Προστασία Πρώτης Τάξης», ενός διετούς προγράμματος κοινωνικής ευθύνης του Dettol, το οποίο μέσα από στρατηγικές συνεργασίες και την εκπαίδευση των ίδιων των μαθητών, των δασκάλων αλλά και των γονέων, στοχεύει στην ελαχιστοποίηση της εξάπλωσης των μικροβίων στην τάξη και στην ενθάρρυνση των παιδιών να υιοθετήσουν μία ρουτίνα υγιεινής. Ειδικότερα, ο Ιστότοπος περιλαμβάνει ενημερωτικό, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό υλικό (π.χ. νέα, οδηγίες, συμβουλές, ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δράσεις κλπ.) το οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν οι γονείς και οι δάσκαλοι με στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε σχέση με την υγιεινή των χεριών.

1.3 Η χρήση του Ιστοτόπου, των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσα από αυτόν και του περιεχομένου υπόκειται στους παρόντες Όρους, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας μας και κάθε προσώπου που επισκέπτεται τον Ιστότοπο (εφεξής «ο Χρήστης», «οι Χρήστες», «εσείς», «εσάς», «σας») σχετικά με τη χρήση αυτού.

 

 1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ή ΠΑΡΑΠΟΝΑ

2.1 Εάν έχετε ερωτήσεις, παράπονα ή σχόλια αναφορικά με αυτόν τον Ιστότοπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο +30 210 8127253.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

3.1 Η χρήση του Ιστοτόπου και των περιεχόμενών του δε χορηγεί κανένα δικαίωμα σε εσάς όσον αφορά τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή/και συναφή δικαιώματα, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, βιομηχανικής ιδιοκτησίας, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα επί σχεδίων, επί εμπορικών επωνυμιών, βάσεων δεδομένων και συγγενικά δικαιώματα, καθώς και δικαιώματα τεχνογνωσίας («Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας»), που σχετίζονται με τον Ιστότοπο. Όλα τα κείμενα, οι διεπαφές χρήστη, οι οπτικές διεπαφές, τα γραφικά, οι απεικονίσεις, οι φωτογραφίες, τα βίντεο, τα βιομηχανικά/εμπορικά σήματα, τα λογότυπα, ο κώδικας του υπολογιστή και άλλο σχετικό υλικό (συνολικά, το «Περιεχόμενο»), συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του σχεδιασμού, της διαρρύθμισης, της δομής, της επιλογής, του συντονισμού, της έκφρασης, καθώς και της «μορφής και του περιεχόμενου» του Περιεχομένου, που περιλαμβάνεται στον Ιστότοπο ανήκουν ή ελέγχονται από εμάς ή έχουν εκδοθεί άδειες σε εμάς από τρίτους δικαιοπάροχους και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου για την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

3.2 Ειδικότερα, η Εταιρεία μας σας παραχωρεί ατελώς μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και μη δυνάμενη να εκχωρηθεί άδεια να αποκτάτε πρόσβαση, να φορτώνετε, να εμφανίζετε στην οθόνη της συσκευής σας τον Ιστότοπο και το Περιεχόμενο αυτού και εν γένει όπως χρησιμοποιείτε αυτόν για τον σκοπό που ορίζεται στους παρόντες Όρους. Συναφώς, κάθε Χρήστης του Ιστοτόπου αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι ο Ιστότοπος και το Περιεχόμενό του προορίζεται μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Κάθε Χρήστης δικαιούται να «κατεβάσει» (download), να αντιγράψει ή/ και να αποθηκεύσει μεμονωμένο τμήμα του Περιεχομένου του Ιστοτόπου για αυστηρά προσωπική του χρήση και όχι για εμπορικό σκοπό, χωρίς να διαγράψει τις ενδείξεις προέλευσής του και υπό την προϋπόθεση ότι θα σέβεται τα δικαιώματα της Εταιρείας μας και θα τα προστατεύει από οποιαδήποτε προσβολή. Η πρόσβαση στον Ιστότοπο ή οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες ενέργειες σε καμία περίπτωση δε θα έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δικαιώματος σε οποιοδήποτε τμήμα ή το σύνολο του Ιστοτόπου που «κατέβηκε» ή/ και αντιγράφηκε ή/ και αποθηκεύτηκε.

3.3 Δεν έχετε το δικαίωμα αντιγραφής, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, λήψης, δημοσίευσης, εκπομπής, καταγραφής, μετάδοσης, εμπορικής εκμετάλλευσης, επεξεργασίας, διάθεσης στο κοινό ή διανομής με οποιονδήποτε τρόπο του Περιεχομένου, των υπηρεσιών, των ιστοσελίδων ή υλικού που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο ή στον κώδικα υπολογιστή στοιχείων που συνθέτουν τον Ιστότοπο πέρα από τον σκοπό της προσωπικής σας χρήσης. Επίσης, δεν έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε καμία αυτόματη ή χειροκίνητη συσκευή, πρόγραμμα, αλγόριθμο ή μεθοδολογία, ή παρόμοια επεξεργασία σε κάποιο τμήμα του Ιστοτόπου ή του Περιεχομένου. Με την επιφύλαξη των παραπάνω, μπορείτε να κάνετε λήψη επουσιωδών αποσπασμάτων αυτού του περιεχομένου στον σκληρό σας δίσκο για τον σκοπό προβολής του εφόσον δεν δημιουργείται πάνω από ένα αντίγραφο των πληροφοριών.

3.4 Οποιαδήποτε χρήση πέρα από την επιτρεπόμενη σύμφωνα με τη παρούσα μπορεί να γίνει μόνο εάν ληφθεί προηγουμένως γραπτή άδεια από εμάς.

3.5 Δε σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε επωνυμία, λογότυπο ή σήμα σε περιοχή δικαιοδοσίας στην οποία δεν έχουμε λάβει σχετική άδεια, και δεν πρόκειται να παρέχουμε ή να προτείνουμε την παροχή προϊόντων ή/και υπηρεσιών που φέρουν επωνυμία, λογότυπο ή σήμα σε μια περιοχή στην οποία δεν έχουμε λάβει σχετική άδεια.

3.6 Η Εταιρεία, οι προμηθευτές ή/ και δικαιοπάροχοί της, ρητά δια του παρόντος επιφυλάσσονται για όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σε κάθε και όλα τα στοιχεία του Διαδικτυακού Τόπου, καθώς και επί του Περιεχομένου αυτού, όπως ενδεικτικά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί σημάτων προϊόντων ή υπηρεσιών, εμπορικές επωνυμίες, διακριτικά γνωρίσματα κλπ.

 1. ΑΛΛOI ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ KAI ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ RECKITT BENCKISER

4.1 Προϊόντα ή υπηρεσίες που καθιστούμε διαθέσιμες σε εσάς στους ιστοτόπους μας ή μέσω άλλων ιστοτόπων του ομίλου Reckitt Benckiser ή ιστοτόπων που φέρουν τα εμπορικά σήματα της Εταιρείας υπόκεινται σε επιπλέον όρους και προϋποθέσεις για τους οποίους θα ενημερωθείτε όταν επισκεφθείτε τους σχετικούς ιστοτόπους.

4.2 Ο παρών Ιστότοπος και οι ιστότοποι, που φέρουν το εμπορικά σήματα της Εταιρείας και οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα υγειονομικής περίθαλψης ή φάρμακα που έχουν λάβει άδεια, δεν προορίζονται για την παροχή ιατρικών συμβουλών ή οδηγιών χρήσης αλλά μόνο για γενικές πληροφορίες στις οποίες δεν πρέπει να βασίζεται κανένα φυσικό πρόσωπο για κανένα λόγο. Συμβουλευτείτε πάντα τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας για θεραπευτική αγωγή που πρέπει να ακολουθήσετε και για κάθε ειδική ανάγκη.

 1. ΑΓΟΡΕΣ

5.1 Τίποτα στον Ιστότοπο δεν αποτελεί προσφορά αγοράς ή πώλησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών στην Ελλάδα καθώς ο Ιστότοπος παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς ευαισθητοποίησης σε σχέση με την υγιεινή των χεριών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Προστασία Πρώτης Τάξης». Όλες οι λεπτομέρειες, περιγραφές, καθώς και άλλες πληροφορίες προϊόντων ή/και υπηρεσιών που εμφανίζονται στον Ιστότοπο είναι μόνο γενικής φύσεως.

 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ME ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

6.1 Ο Ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (links, hyperlinks, banners) προς διαδικτυακούς τόπους τρίτων εκτός της Εταιρείας μας κατά διαστήματα (μέσω διαφημίσεων ή με άλλο τρόπο). Οι εν λόγω σύνδεσμοι παρέχονται μόνο προς δική σας διευκόλυνση. Δεν ελέγχουμε τους εν λόγω διαδικτυακούς τόπους και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους. Η Εταιρεία μας δεν εγγυάται την ασφάλειά τους και δεν ευθύνεται για τη λειτουργία, τις πολιτικές απόρρητου τους, για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών που διατίθενται σε αυτούς. Η περίληψη συνδέσμων δε συνεπάγεται την έγκριση του υλικού που περιλαμβάνεται στους εν λόγω ιστοτόπους ή τυχόν σχέση με τους φορείς διαχείρισής τους. Επισημαίνεται ότι δεν θα αποτελέσουμε συμβαλλόμενο μέρος σε καμία συναλλαγή ή σύμβαση με τρίτο την οποία μπορεί να συνάψετε και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να υποστείτε λόγω της χρήσης αυτών των ιστοτόπων.

 1. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

7.1 Συμφωνείτε ότι χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο:

7.1.1 θα απέχετε από κάθε ενέργεια που δύναται να σχετίζεται ή να συνδεθεί εγκληματική, δόλια, παράνομη ή απαγορευμένη σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και το εφαρμοστέο δίκαιο

7.1.2 δεν θα δημοσιεύετε ή μεταδίδετε οποιοδήποτε υλικό με απειλητικό, αναληθές, παραπλανητικό, προσβλητικό, παρενοχλητικό, συκοφαντικό, χυδαίο, ανήθικο, σκανδαλώδες, πορνογραφικό ή βλάσφημο περιεχόμενο. Η Εταιρεία μας θα συνεργαστεί πλήρως με όλες τις αρχές επιβολής του νόμου και θα συμμορφωθεί πλήρως με οποιαδήποτε δικαστική απόφαση που θα ζητά ή θα δίνει εντολή για την αποκάλυψη της ταυτότητας οποιουδήποτε προσώπου δημοσιεύει ή μεταδίδει τέτοιου είδους πληροφορίες και υλικό

7.1.3 δεν θα χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό πέρα από την προσωπική σας χρήση

7.1.4 δεν θα διαφημίσετε ή προωθήσετε προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων ή δικά σας για παράδειγμα μέσω της αποστολής «ανεπιθύμητης» αλληλογραφίας. Ρητώς διευκρινίζεται ότι απογορεύεται η χρήση του Ιστοτόπου για διαφήμιση ή για προσφορές από τους Χρήστες

7.1.5 δεν θα ενεργήσετε κατά τρόπο ώστε να παραπλανήσετε οποιονδήποτε τρίτο ως προς την προέλευση του Περιεχομένου του Ιστοτόπου ή/και να βλάψετε με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της Εταιρείας μας

7.1.6 δεν θα μεταφέρετε αρχεία που περιέχουν ψηφιακούς ιούς, ιούς εξαπόλυσης δούρειου ίππου ή θα συμμετέχετε σε άλλη δραστηριότητα που ενδέχεται να είναι επιβλαβής για τον Ιστότοπο

7.1.7 δεν θα «ανεβάζετε» ή μεταδίδετε με οποιονδήποτε τρόπο υλικό ή πληροφορίες που δε δικαιούστε να αποκαλύψετε δυνάμει διατάξεων του ιδιωτικού δικαίου ή ιδιωτικών συμφωνιών (π.χ. εμπιστευτικές πληροφορίες)

7.1.8 δεν θα «ανεβάζετε», μεταδίδετε, αποθηκεύετε ή καθιστάτε διαθέσιμα στο κοινό με οποιοδήποτε τρόπο φωτογραφίες τρίτων χωρίς να έχουν την συναίνεσή τους

7.1.9 δεν θα δημιουργήσετε σύνδεσμο στον Ιστότοπο από δικτυακό τόπο τρίτου χωρίς να έχει δοθεί προηγουμένως γραπτή άδεια

7.1.10 δεν θα προσπελάσετε ή δεν θα επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε λογαριασμούς χρηστών που συνδέονται ή σχετίζονται με τον Ιστότοπο ή δεν θα εισχωρήσετε ή δεν θα επιχειρήσετε να εισχωρήσετε στα μέτρα ασφαλείας του Ιστοτόπου

7.1.11 δεν θα ενεργείτε κατά τρόπο ώστε να παραβιάζονται τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας μας ή τρίτων

7.1.12 δεν θα ενεργείτε κατά τρόπο που προσβάλλει οποιαδήποτε δικαιώματα ή την προσωπικότητα τρίτων και ιδίως κατά τρόπο ώστε να προξενείται βλάβη σε ανήλικο

7.1.13 δεν θα παρέμβετε στην πρόσβαση, χρήση ή πλοήγηση στον Ιστότοπο από άλλο Χρήστη και

7.1.14 θα πληροφορείτε την Εταιρεία μας αμέσως μόλις αντιληφθείτε οποιαδήποτε παράνομη ή απαγορευμένη χρήση του Ιστοτόπου από τρίτους.

7.2 Κάθε πρόσβαση και χρήση του Ιστοτόπου γίνεται με δική σας ευθύνη. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το δικό σας λογισμικό προστασίας από ιούς.

7.3 Είστε επίσης υπεύθυνος να διασφαλίζετε ότι όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο μέσω της σύνδεσής σας στο Διαδίκτυο έχουν ενημερωθεί για τους εν λόγω Όρους και τους λοιπούς ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις που απαριθμούνται σε αυτούς τους Όρους, και ότι συμμορφώνονται με αυτούς.

7.4 Έχουμε το δικαίωμα αναστολής, περιορισμού ή λήξης της πρόσβασής σας σε αυτόν τον Ιστότοπο (ή σε οποιοδήποτε μέρος αυτού) ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση σύμφωνα με τη διακριτική μας ευχέρεια, εάν πιστεύουμε ότι έχετε παραβιάσει τυχόν περιορισμούς που τίθενται σε αυτούς τους Όρους.

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΑΝΑΦΟΡΤΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ

8.1 Περιεχόμενο που αναφορτώνεται από εσάς:

8.1.1 Υποβάλλοντας στοιχεία, κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά ή άλλο περιεχόμενο σε μας μέσω του Ιστοτόπου, μας χορηγείτε το δικαίωμα χρήσης του εν λόγω υλικού, σύμφωνα με τη διακριτική μας ευχέρεια συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι μόνο, της επεξεργασίας, της αντιγραφής, της αναπαραγωγής, της κοινοποίησης, της δημοσίευσης και της διαγραφής του εν λόγω υλικού από τον Ιστότοπο.

8.1.2 Εγγυάστε όσον αφορά oποιαδήποτε τέτοια ενέργεια από εσάς:

 • ότι συμμορφώνεστε με οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία και τους παρόντες Όρους
 • ότι έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες άδειες ή/και εγκρίσεις και ότι έχετε το δικαίωμα να κάνετε αυτήν την ενέργεια
 • ότι, εκτός εάν ορίζονται διαφορετικά, δεν είναι εμπιστευτικές και
 • ότι θα έχετε ευθύνη προς εμάς και ότι θα μας αποζημιώσετε σε περίπτωση παραβίασης αυτής της εγγύησης. Αυτό σημαίνει ότι θα είστε υπεύθυνος για τυχόν απώλεια ή ζημιά την οποία θα υποστούμε ως αποτέλεσμα της δικής σας παραβίασης της εν λόγω εγγύησης.

8.1.3 Επισημαίνεται ότι έχουμε το δικαίωμα να διαγράψουμε οποιαδήποτε δημοσίευση κάνετε στον Ιστότοπό μας.

8.1.4 Είστε ο μόνος υπεύθυνος για την ασφάλεια και τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του περιεχομένου σας.

8.2 Περιεχόμενο που αναφορτώνεται από άλλους χρήστες:

8.2.1 Ο παρών Ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες και υλικό που αναφορτώνεται από άλλους χρήστες του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων πινάκων ανακοινώσεων και χώρων συζήτησης (chat rooms). Αυτές οι πληροφορίες και αυτό το υλικό δεν έχει επαληθευτεί ή εγκριθεί από μας. Οι απόψεις που εκφράζονται από άλλους χρήστες στον Ιστότοπό μας δεν αντιπροσωπεύουν τις απόψεις ή τις αξίες μας.

8.2.2 Επιπρόσθετα, σε ό,τι αφορά δημοσιεύσεις, μεταδόσεις, πίνακες ανακοινώσεων κλπ. που μπορεί να βρίσκονται στον Ιστότοπο, η Εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για υλικό που αναρτάται από τους Χρήστες, με απειλητικό, αναληθές, παραπλανητικό, προσβλητικό, παρενοχλητικό, συκοφαντικό, χυδαίο, ανήθικο, σκανδαλώδες, πορνογραφικό ή βλάσφημο περιεχόμενο ή για υλικό που θα μπορούσε να συνιστά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη ή να παραβιάσει με άλλο τρόπο το νόμο και αναρτάται από τους Χρήστες.

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 

9.1 Επιβεβαιώνετε ότι:

9.1.1 είστε ενήλικοι ή έχετε τη συγκατάθεση του γονιού ή του νόμιμου κηδεμόνα σας και

9.1.2 θα συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς στη χρήση του Ιστοτόπου όπως ορίζονται σε αυτούς τους Όρους.

9.2 Συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε από τυχόν νομική αξίωση ή ζημιές (συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών νομικών συμβούλων για τις εν λόγω αξιώσεις ή ζημίες) που υποβάλλονται από τρίτους σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα αναφορικά με ή που προέκυψε από τη χρήση του Ιστοτόπου από εσάς συμπεριλαμβανομένης τυχόν παραβίασης ή υποψίας παραβίασης των παρόντων Όρων ή της παραβίασης οποιασδήποτε νομοθεσίας ή δικαιωμάτων τρίτων.

 

 1. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

10.1 Το περιεχόμενο στον Ιστότοπό μας παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς ευαισθητοποίησης των παιδιών σε σχέση με την υγιεινή των χεριών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Προστασία Πρώτης Τάξης». Δεν προορίζεται για παροχή συμβουλών στις οποίες πρέπει να βασιστείτε. Πρέπει να ζητήσετε επαγγελματικές ή ειδικές συμβουλές πριν να προβείτε σε, ή να αποφύγετε, τυχόν ενέργειες με βάση το περιεχόμενο του Ιστοτόπου μας.

10.2 Παρόλο που στόχο έχουμε να διασφαλίσουμε ότι ο Ιστότοπος και το περιεχόμενό του, είναι σωστό τη στιγμή που το εν λόγω περιεχόμενο αναφορτώνεται στον Ιστότοπο, υπόκειται σε αλλαγές και, στον βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, δεν κάνουμε δηλώσεις εκπροσώπησης ή δίνουμε εγγυήσεις (είτε ρητά είτε σιωπηρά), ότι οι πληροφορίες στον Ιστότοπο ή το περιεχόμενό του είναι ακριβές, πλήρες ή ενημερωμένο.

10.3 Όλο το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες στον Ιστότοπο παρέχονται «ως έχουν» και «όπως είναι διαθέσιμες» και, στον βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, χωρίς δηλώσεις εκπροσώπησης ή εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους.

10.4 Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να επικαιροποιούμε τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο.

 1. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ Ή ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

11.1 Παρόλο που στόχο έχουμε να διασφαλίζουμε ότι ο Ιστότοπος, το Περιεχόμενό του, τυχόν λειτουργίες που προσφέρονται μέσω του Ιστοτόπου και τυχόν πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτόν, δεν περιέχουν λάθη, εμφανίζονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα ή ιούς, λόγω της φύσης του Διαδικτύου, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε κάτι τέτοιο.

11.2 Δεν εγγυόμαστε ότι ο Ιστότοπος, ή τυχόν περιεχόμενο αυτού, θα είναι πάντα διαθέσιμο ή χωρίς διακοπή και πλήρως λειτουργικό. Μπορεί να αναστείλουμε, να αποσύρουμε ή να περιορίσουμε τη διαθεσιμότητα ολόκληρου ή μέρους του Ιστοτόπου μας για επιχειρηματικούς και λειτουργικούς λόγους.

11.3 Η πρόσβαση στον Ιστότοπο μπορεί να ανασταλεί προσωρινά και χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση σφάλματος του συστήματος, συντήρησης ή επιδιόρθωσης ή για εύλογους λόγους που βρίσκονται πέρα από τον έλεγχό μας.

11.4 Ο Ιστότοπος απευθύνεται σε άτομα που κατοικούν στην Ελλάδα. Η πρόσβαση σε ή η χρήση του Ιστοτόπου (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου του, τυχόν λειτουργιών ή παροχών που διατίθενται μέσω αυτού ή πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτόν) μπορεί να απαγορεύεται από τον νόμο σε ορισμένες χώρες ή δικαιοδοσίες. Είστε υπεύθυνος να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς της χώρας από την οποία έχετε πρόσβαση ή κάνετε χρήση του Ιστοτόπου. Δεν παρέχουμε καμιά εγγύηση ότι ο Ιστότοπος (συμπεριλαμβανομένου του Περιεχομένου του, τυχόν λειτουργιών ή παροχών που διατίθενται μέσω αυτού ή πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτόν) είναι κατάλληλος για ή διαθέσιμος προς χρήση εκτός Ελλάδας.

 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

12.1 Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε το απόρρητό σας και να επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για την προστασία δεδομένων και ιδίως σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (“GDPR”).

12.2 Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου που διατίθεται στο και την Πολιτική Cookies που διατίθεται στο για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία απορρήτου και τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του Ιστοτόπου.

 1. TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

13.1 Αναζητούμε συνεχώς τρόπους να βελτιώσουμε αυτόν τον Ιστότοπο. Για αυτόν τον λόγο, έχουμε το δικαίωμα να τροποποιούμε ανά πάσα στιγμή τους εν λόγω Όρους. Όλες αυτές οι αλλαγές θα ισχύουν από τη στιγμή που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο. Σιγουρευτείτε ότι διαβάζετε και ελέγχετε αυτούς τους Όρους τακτικά καθώς θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί και ότι πρέπει να τηρείτε αυτές τις αλλαγές εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο μετά τη δημοσίευση τυχόν αλλαγών σε αυτούς τους Όρους.

 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

14.1 Οι παρόντες Όροι από κοινού με την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies, καθώς και οποιουσδήποτε άλλους κανόνες στους οποίους αυτοί παραπέμπουν ή οι οποίοι βρίσκονται στον Ιστότοπο, αποτελούν τη συνολική, τελική και αποκλειστική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και εμάς όσον αφορά τη χρήση του Ιστοτόπου. Καμία δήλωση (είτε προφορική είτε γραπτή), που δεν εμπεριέχεται σε αυτούς τους Όρους (όπως επικαιροποιούνται κατά διαστήματα), δεν θα είναι δεσμευτική ούτε για εσάς ούτε για εμάς. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι δεν δημιουργείται σχέση εκπροσώπου – εκπροσωπούμενου, αντιπροσώπου – αντιπροσωπευόμενου, σχέση συνεργασίας ή σύμπραξης οποιασδήποτε μορφής ή εργασιακή σχέση μεταξύ αυτού και της Εταιρείας μας ως απόρροια της χρήσης του Ιστοτόπου από αυτόν.

14.2 Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο ή εποπτική αρχή ως παράνομη, άκυρη, μη έγκυρη ή μη εφαρμόσιμη, οι λοιπές διατάξεις θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται και η εν λόγω διάταξη θα αντικατασταθεί από άλλη διάταξη η οποία, εφόσον είναι έγκυρη σε όλα τα επίπεδα, θα έχει επίπτωση όσο το δυνατόν πιο ισάξια με την επίπτωση της διάταξης που αντικαταστάθηκε.

14.3 Οι παρόντες Όροι δεν προορίζονται να χορηγήσουν δικαιώματα σε κανέναν τρίτο εκτός από τους Χρήστες και την Εταιρεία μας (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε εκ των συνεργατών μας).

14.4 Εάν δεν επιμείνουμε στο ότι πρέπει να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια για την οποία είστε υποχρεωμένοι σύμφωνα με τους εν λόγω Όρους, ή εάν καθυστερήσουμε να προβούμε σε ενέργειες εναντίον σας όσον αφορά την παραβίαση αυτών των Όρων, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να συμμορφωθείτε με τους εν λόγω Όρους ή ότι θα μας εμποδίσει να προβούμε αργότερα σε ενέργειες εναντίον σας.

14.5 Η χρήση του Ιστοτόπου και η επιλογή και αξιoποίηση του υλικού για την ενημέρωση και εκπαίδευση των παιδιών σε σχέση με την υγιεινή των χεριών επαφίεται σε εσάς ως γονείς και εκπαιδευτικούς. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές, άμεσες ή έμμεσες, οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν σε εσάς ή σε τρίτους από τη χρήση του Ιστότοπου, των πληροφοριών ή του υλικού που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο.

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

15.1 Οι παρόντες Όροι και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο.

15.2 Οποιαδήποτε διένεξη, αξίωση ή διαφορά που προκύπτει από ή σχετίζεται με την εκτέλεση, διατύπωση, ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων διαφορών σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου, θα επιλύεται μέσω διαπραγματεύσεων καλή τη πίστει μεταξύ των συμβαλλομένων. Σε περίπτωση αποτυχίας αυτών των προσπαθειών, όλες οι εν λόγω διενέξεις, αξιώσεις ή διαφορές θα υπάγονται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

Η τελευταία επικαιροποιήση αυτών των Όρων έγινε στις 01/03/2021