Υλικό για Εκπαιδευτικούς

Οδηγίες

Η εκπαίδευση των παιδιών στους βασικούς κανόνες υγιεινής είναι “ανάγκη”!

Η τήρηση των βασικών κανόνων υγιείνης, εντός και εκτός τάξης, είναι καίριας σημασίας και πρέπει να αποτελέσει ξεχωριστή εκπαιδευτική ενότητα, ιδιαίτερα για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α’ Δημοτικού. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Προστασία Πρώτης Τάξης” σχεδιάστηκε ένα εξειδεικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που λαμβάνει χώρα μέσα στην τάξη, με τίτλο «MicroVLab», που έχει στο κέντρο του την πειραματική διαδικασία, τη βιωματική μάθηση και τη φιλοσοφία της STEM εκπαίδευσης. 

Σκοπός της δράσης είναι να διδάξει με απλό και κατανοητό τρόπο στους μαθητές τον «κόσμο» των μικροβίων, και εστιάζει στους βασικούς κανόνες υγιεινής, με έμφαση στο σωστό πλύσιμο των χεριών, μια και μέσω αυτών μεταφέρονται τα περισσότερα μικρόβια και ιώσεις που μπορούν να επηρρεάσουν και εσάς ως εκπαιδευτικούς.

Παράλληλα, μέσω του εκπαιδευτικού εργαστηρίου επιτυγχάνεται:

N

Εξοικείωση των μαθητών με τη βασική επιστημονική μεθοδολογία

N

Εισαγωγή των εκπαιδευτικών στην πρακτική της STEM εκπαίδευσης

N

Προστασία του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας (μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών, γονέων)

Μέσα από την πρωτοβουλία “Προστασία Πρώτης Τάξης”, το Dettol σάς προσφέρει όλο το εκπαιδευτικό υλικό ώστε με διαδραστικό τρόπο να διδάξετετε στα παιδιά τους βασικούς κανόνες υγιεινής, με έμφαση στο πλύσιμο των χεριών, και να κάνετε αυτήν τη διαδικασία ακόμα πιο φιλική και ενδιαφέρουσα για εκείνα.

Ο εκπαιδευτικός οδηγός σχεδιάστηκε από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία SciCo – Επιστήμη Επικοινωνία, στο πλαίσιο του πρωτοβουλίας “Προστασία Πρώτης Τάξης και για οποιεσδήποτε απορίες ή περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο info@scico.gr & 210 6775892.