Πρωτοβουλία Dettol

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Προστατεύουμε την Υγεία για πάνω από 80 χρόνια

Το Dettol δημιουργήθηκε το 1933 και χρησιμοποιήθηκε αρχικά για την πρόληψη των μολύνσεων και των ασθενειών σε νοσοκομεία, ωστόσο η αποστολή του ήταν πάντα πολύ μεγαλύτερη. Προκειμένου να συμβάλλει στη διατήρηση της υγείας των ανθρώπων, το Dettol έχει ως αποστολή να προστατεύσει τη ζωή κάνοντας την καλή υγιεινή μία συνήθεια, εύκολη να υιοθετηθεί από όλους.

Για την ευρύτερη οικογένεια της Reckitt Benckiser Healthcare, αλλά και του Dettol ειδικότερα, κάθε πρωτοβουλία πηγάζει από το όραμα της εταιρείας να προστατεύει, να θεραπεύει και να φροντίζει, σε μια συνεχή επιδίωξη για έναν πιο καθαρό και υγιή κόσμο. Αγωνιζόμαστε για να κάνουμε την πρόσβαση στην υψηλή ποιότητα υγιεινής, ευεξίας και διατροφής δικαίωμα, και όχι προνόμιο, για όλους. Στο Dettol, παρέχουμε την ειλικρινή αλήθεια και την κορυφαία επιστήμη για την πρόληψη των ασθενειών, με τρόπο που επιτρέπει στους ανθρώπους να αισθάνονται αισιόδοξοι και δυνατοί, όχι φοβισμένοι.

Στο πλαίσιο αυτό, καλύπτουμε 4 βασικά κενά στον κλάδο της υγιεινής -Εκπαίδευση, Πρόσβαση και Υποδομές, Προϊόντα & Λύσεις, Κορυφαία Επιστήμη- για την προστασία και την ενεργοποίηση της ζωής.

Tο Dettol βρίσκεται σε έναν αδιάκοπο αγώνα να κάνει την καλή υγιεινή μία πραγματικότητα που ο καθένας μπορεί να πετύχει, αποτρέποντας την εξάπλωση των ασθενειών που προκαλούν τα μικρόβια στα χεριά, στο σώμα και στις επιφάνειες.

Σας ευχαριστούμε που σε αυτήν την αποστολή είστε μαζί μας!