Υλικό για Γονείς

Οι Ήρωες μας

Ο Det, η Tol και ο μικρός τους φίλος είναι εδώ και είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν όλους τους μικρούς τους φίλους από τα μικρόβια και τους ιούς! Γνωρίστε τους!