Υλικό για Εκπαιδευτικούς

Lab Kit

Για την επιτυχή υλοποίηση της εκπαιδευτικής δράσης στην τάξη, έχουμε δημιούργησει για τους εκπαιδευτικούς ένα ειδικά σχεδιασμένο κουτί, το “Lab Kit”, με όλα τα απαραίτητα υλικά.

Το “Lab Kit” χρησιμεύει ως το βασικό εργαλείο των εκπαιδευτικών και αποτελεί μέρος μιας μοναδικής εκπαιδευτικής – εργαστηριακής εμπειρίας σχετικά με τη αξία της υγιεινής και τη γνωριμία με τον κόσμου των ιών, των βακτηρίων και των μικροβίων στους μαθητές της Α΄ τάξης Δημοτικού.

Περιεχόμενο:

Τα απαραίτητα συστατικά για την επιτυχή διδακτική πρωτοβουλία συμπεριλαμβάνονται στο “Lab Kit”:

Tα απαραίτητα υλικά του πειράματος (δακτυλομπογιές, χαρτόνι, υγρό σαπούνι)

Έντυπος οδηγός – εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτικούς (με τα επιστημονικά δεδομένα και τα βήματα του πειράματος)
Φύλλο εργασίας μαθητών/τριών σχετικά με το πείραμα

Leaflet με τους βασικούς Κανόνες Υγιεινής για τους μαθητές

USB με τα υλικά που θα παρουσιαστούν μέσα στην τάξη: videos, παρουσίαση «Ο αθέατος κόσμος των μικροβίων» και παρουσίαση «Η δύναμη των καθαρών χεριών» που θα χρησιμοποιηθούν για την “Προστασία Πρώτης Τάξης”