Πρωτοβουλία Dettol

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Το διαδραστικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην τάξη της Πρωτοβουλίας «Προστασία Πρώτης Τάξης» για τους μαθητές της Α’ Δημοτικού σχεδιάζεται και υλοποιείται σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς που θα προσφέρουν την εξειδίκευση και την επιστημονική τους γνώση.

SciCo (Science Communication)

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός SciCo (Science Communication – Επιστήμη Επικοινωνία) έχει στόχο την επικοινωνία επιστημονικών θεμάτων στο ευρύ κοινό μέσω καινοτόμων, διαδραστικών και ψυχαγωγικών δράσεων. Ιδρύθηκε το 2008 και στελεχώνεται από επιστήμονες, ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς, καλλιτέχνες και ανθρώπους, που ενδιαφέρονται για την επιστήμη.

Μέσα από πολυάριθμες διαστηριότητες, με μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο, η SciCo λειτουργεί ως κοινωνική επιχείρηση, έχοντας ήδη προσεγγίσει πάνω από 400.000 πολίτες σε όλη την Ελλάδα. Οι δράσεις της επεκτείνονται και εκτός ελληνικών συνόρων, με τη συμμετοχή της σε πληθώρα ευρωπαϊκών προγραμμάτων, επεκτείνοντας ταυτοχρόνως και ορισμένα από τα έργα της διεθνώς.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://scico.gr/en/about-us/