Πρωτοβουλία Dettol

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Το διαδραστικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην τάξη της Πρωτοβουλίας «Προστασία Πρώτης Τάξης» για τους μαθητές της Α’ Δημοτικού σχεδιάζεται και υλοποιείται σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς που θα προσφέρουν την εξειδίκευση και την επιστημονική τους γνώση.

CLEO – Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων

Το Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων (CLEO) ιδρύθηκε το 2011 υπό την αιγίδα της Α’ & Β’ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το όραμα του CLEO ήταν η βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στα ελληνικά νοσοκομεία με έμφαση στην πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων και στην ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών. Από τον Οκτώβριο του 2014 το CLEO λειτουργεί ως Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία.

Από τον Ιούλιο του 2012 έως τον Δεκέμβριο του 2015, οι δράσεις του CLEO στόχευαν στην πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων και στην ορθή χρήση των αντιβιοτικών μέσα από τον σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για τη διάδοση των κατάλληλων πρακτικών με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και την υιοθέτηση διεθνώς καθιερωμένων κατευθυντήριων οδηγιών στην καθημερινή κλινική πράξη. Η ερευνητική ομάδα του CLEO συνεργάστηκε με εξειδικευμένο διδακτικό, ερευνητικό, ιατρονοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, για να σχεδιάσει και να αναπτύξει αυτές τις παρεμβάσεις, να τις εφαρμόσει και να εκτιμήσει την αποτελεσματικότητά τους.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.cleoresearch.org/el/

Παλαιότεροι συνεργάτες

SciCo (Science Communication)

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός SciCo (Science Communication – Επιστήμη Επικοινωνία) έχει στόχο την επικοινωνία επιστημονικών θεμάτων στο ευρύ κοινό μέσω καινοτόμων, διαδραστικών και ψυχαγωγικών δράσεων. Ιδρύθηκε το 2008 και στελεχώνεται από επιστήμονες, ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς, καλλιτέχνες και ανθρώπους, που ενδιαφέρονται για την επιστήμη.

Μέσα από πολυάριθμες διαστηριότητες, με μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο, η SciCo λειτουργεί ως κοινωνική επιχείρηση, έχοντας ήδη προσεγγίσει πάνω από 400.000 πολίτες σε όλη την Ελλάδα. Οι δράσεις της επεκτείνονται και εκτός ελληνικών συνόρων, με τη συμμετοχή της σε πληθώρα ευρωπαϊκών προγραμμάτων, επεκτείνοντας ταυτοχρόνως και ορισμένα από τα έργα της διεθνώς.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://scico.gr/en/about-us/