Προστασία Πρώτης Τάξης μια πρωτοβουλία του Dettol - Συνεχίζουμε να προστατεύουμε

Η πρωτοβουλία «Προστασία Πρώτης Τάξης» αναπτύσσεται με στόχο να προστατεύσει τη ζωή κάνοντας την καλή υγιεινή μία συνήθεια, εύκολη να υιοθετηθεί από όλους, και στο όραμα της εταιρείας να προστατεύσει, να θεραπεύσει και να φροντίσει, μέσα από έναν αδιάκοπο αγώνα, για έναν πιο καθαρό και υγιή κόσμο.

Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ

«Προστασία Πρώτης Τάξης»

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης που υλοποιείται απο το 2020. Η εν λόγω πρωτοβουλία, μέσα από στρατηγικές συνεργασίες και την εκπαίδευση των ίδιων των μαθητών, των δασκάλων αλλά και των γονέων, αποβλέπει στην ελαχιστοποίηση των μικροβίων στην τάξη και στην ενθάρρυνση των παιδιών να υιοθετήσουν μία ρουτίνα υγιεινής ξεκινώντας με το να κατανοήσουν ότι το σωστό πλύσιμο των χεριών μπορεί να κρατήσει τα ίδια αλλά και τα αγαπημένα τους πρόσωπα ασφαλή.

Η δράση μας Dettol

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ – ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Κανόνες Υγιεινής - Προστασία Πρώτης Τάξης μια πρωτοβουλία του Dettol

ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Συχνές Ερωτήσεις - Προστασία Πρώτης Τάξης μια πρωτοβουλία του Dettol

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Επιστημονικός Συνεργάτης: